Tự học thiết kế web

Các chương trong tài liệu tự học thiết kế website

Download tài liệu tự học thiết kế website

Tài liệu PHP và MySQL được tổng hợp và biên dịch bởi bạn Tống Phước Khải. Ngoài phần giới thiệu căn bản về PHP và MySQL là các ví dụ cụ thể (Guest Book, Catalog, Forum, Shopping Cart) được hướng dẫn từng bước để bạn có thể đọc hiểu và tiếp thu một cách nhanh chóng.

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm các bài viết, hướng dẫn, thủ thuật thiết kế web ở Blog Thiết kế website của V&A