Phần mềm thiết kế web

Các phần mềm sử dụng để thiết kế website

Có rất nhiều phần mềm nổi tiếng và hữu dụng để thiết kế web, đồ họa và lập trình website:

Phần mềmChức năng
Macromedia Dreamweaver
» www.adobe.com/products/dreamweaver
Phần mềm lập trình phổ biến nhất
Adobe Photoshop CS3
» www.adobe.com/products/photoshop
Phần mềm thiết kế đồ họa website
Notepad++
» notepad-plus.sourceforge.net
Lập trình đa ngôn ngữ
Visual Studio
» msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/
Lập trình .NET
Zend Studio
» zend.com/products/studio
Lập trình PHP
ASP Editor
» www.cutesoft.net/ASP/
Phần mềm lập trình ASP
PHP Designer
» www.mpsoftware.dk
Phần mềm lập trình PHP
JCreator
» www.jcreator.com/
Phần mềm lập trình Java
SmartFTP
» www.smartftp.com/
Phần mềm FTP up/down
XMLEditor
» www.xmlmind.com/xmleditor/
Phần mềm lập trình XML

Xem thêm các bài viết, hướng dẫn, thủ thuật thiết kế web ở Blog Thiết kế website của V&A